mercredi 24 février 2016

*

Merci Emilie.
beatricemyself@free.fr

vendredi 19 février 2016

*

Merci Priscilla.
beatricemyself@free.fr

mercredi 17 février 2016

*

Les tatouages piqués chez Biribi Tattoo, Lyon.
MERCI à toutes et tous.